תאמר לי אהובתי את שמה ואגלה סימנים לחיי.
באור מנורת הלילה נוגה זהוב על מצחה
כתם פז. אינני יודעת את שמה. לאחר חצות
נשימתה כה יקרה, עד נעתקת נשימתי. תאמר לי
את שמה אהובתי, תלהט מן הנסתר.
האם תאמרי לי מהו שמך מלבד בתי?
16.7.2007   נכתב לאיילה נוגה בהיותה בת שבועיים

מודעות פרסומת