*
אהובתי, היי חזקה, היי גמישה וקשוחה ורכה, היי שלמות הניגודים.
אל תימלטי אל חומרים משכרים, מפני שבהם השקר.
אל תפחדי לנהוג על פי הטבע שלך, הטבע הפנימי,
רק זה יוביל אותך אל חיים ארוכים ושלווים. רק ההליכה בדרך שלך.
אל תאמיני שאישה נבראה מתוך צלעו של אדם. את נבראת מתוך הרחם שלי.
יש לי צלקת שמוכיחה שכל סיפור הבריאה הוא שקר.
את יכולה להמציא סיפור בריאה משלך.
את יכולה לאמץ סיפורי בריאה אחרים.
אינך חייבת להאמין בדברים אשר נוגדים את הגיונך ואת דעותייך.
אל תלכי שולל אחר אמונות המוניות ועדריות.
היי שלמה, היי מנוגדת, התנגדי לכל מה שאינו טבעך הפנימי.

כל כך נוח לגברים להאמין שהאל הוא זכרי,
שפנייתם אליו היא באותה לשון שבה פונים הם לעצמם. הוא.
שבה אחרים פונים אליהם. הם מתפללים לעצמם. הם מתפללים לכוחם.
הנשים היהודיות מתפללות לאל אדיר, פונות אליו בלשון זכר כמו שהן פונות לבעליהן.
בסך הכל כולם עבדים וכולן שפחות של גזרות החיים: פרנסה, קורבן התמיד.
אך מדוע לא נוכל להתפלל אל אלוהים: שמעי ישראל אדונית אלוהיי אדונית אחת?
הם אינם מסוגלים לדמיין או לקבל שתהיה להם אדונית. הם יחושו מושפלים.
גם כך הם רוכנים לפני ארון הקודש ועליהם להשפיל ולהקטין את עצמם.
אך לא לפני אישה, אלא לפני יש עליון וכל יכול אכזר וקשה ובעל דין אליו יפנו בלשון זכר.
אני רוצה לפנות אל אם גדולה. אני רוצה להאמין שאלוהים הוא אם רכה וחומלת ומרחמת
ולא אב קשה ובעל דין אלא אם מכילה. גמישה ומבינה, אם כל חי, אם כל החיים.
אלוהים תומכת ולא מענישה. שתמיד סולחת ולא נוקמת ולא נוראה.

מודעות פרסומת