האדם נאפה בתנור, מתמזג בריח השמרים ותכונת גדילתו כשל אפיית עוגה.
עליו להקציף תאוותו מתוך חימום סקרנותו, לבחוש בניסיונו ושוב מתחממת סקרנותו.
לבשל ולהקציף את זיכרון העבר ואז להשהות חבירתו לבן אנוש אחר
כדי לחמם ולגזור את ייחודן, עליו להקציף ולבחוש את עמידתו בעולם
ולערבב את מינו עם המין האחר, לפזר חן ולחמם פרות עשייתו על האדמה
להוסיף אהבה ולהקציף בתאווה ולזרות חמדה, לחמם את פרי הלב, להכניס איברו,
לאפות פרי בטן ולהשביח את קיומו באור חדש להקציף ולהכניס בו ביטחון
להוסיף הגנה מעל העולל להקציף בועות סבון למטרת שעשוע
להרתיח את הדוד, לחמם את המים ולהכניס את העולל לאמבט במים פושרים,
להמס את הלכלוך הנצבר באיבריו, על מנת לצקת מחכמתו יש להמס את ליבו שוב ושוב
ולהוסיף לו אחים ולהמס את צלמו לכדי אדם אחר
להוסיף תאווה להכניס חסד, ליצור חן ולקבל המשכיות.

מודעות פרסומת