אחר פיוס במריבה גדולה

עדין נשארת בלב טינה

 

מלחמות לא מסתימות

בתום הקרב

לכן לא כדאית המלחמה

 

החכם

דואג להתחייבויותיו

לפני שהוא מביע תלונה

 

טאו

של

השמים

אינו

מגוון

במשפט

תמיד

הוא

לצד

הטוב

 

(ספר הטאו)

מודעות פרסומת