אנחנו קובעים את המציאות

אנחנו יוצאים אל נקודות האופל שבמוחנו

אחראים להאיר את השנאה העצמית

שנגרמת על ידי נוכחות האופל

הוא המקום שבו המחשבה חשוכה ומוגבלת

וגם זה אולי רק לזמן קצר

כי אם הגעת אל נקודת האופל

הדלק את הפנס.

מודעות פרסומת