היא לוקחת אותי אל רגעי לידתי
תאוות לשונה לגימת לוויתן

הבל פיה נחל לקמוס מאדים ומכחיל

הבל פיה צמח כימי מתקתק.

 

היא שואפת הדי צבע שמן

הם מותירים בפיה הבל משכר

בכחול וצהוב

צובעת את מי הים ירוק

בטרם שכיבתה בדממה

מכנסת עצמה מן ההקף

אל הירוק שבקרקע נפשה.

 

מודעות פרסומת