אני קוראת שירים מאת פיליפ רוזנאו,  יורם קניוק ישב אז בשולחן לצד  הצייר אורי ליפשיץ

מודעות פרסומת