הם חושבים שהם חושבים, כשהם בוהים במחשבים. הם חושבים שהם חושבים. אבל המחשבה המתחשבת בכל החושבים אינה משוחררת לחופשי. לכן הם חושבים שהם חושבים ובעצם מערבלים מיצים ממוחשבים. כל כך הרבה דברים אינם חשובים על מסכי המחשבים ובכל זאת בסוף היום מרצד המסך, משקיט אונה תשושה והמוח צף ואינו עוד נהדף וצווחות הילדים נטרקות על הסף ואז הם חושבים שהם חושבים ובעצם מרחפים ונכספים לסוג אחר של חיים.

מודעות פרסומת