לאחר שלגם הדרקון הגדול מן הבקבוקון

הוא סגר את הספר וקפץ מן הבלקון

עף מעל לעיר וראה אנשים זובחים לאלוהי המהלכים

בכלום המלא שיעבוד לחומרים

והיו האנשים מתאבדים מול מסכים וזובחים לרווחים מהירים

על המדפים דברי חכמה נרקבים והאנשים ממלאים נפשם בשפכים

הספרים נותרים סגורים והאנשים נובחים ורוצחים

רותחים מעוצמת מזגנים מאיצים התחממות גלובלית

עוטים על כתפיהם טלית ועוצמים את העיניים

מפחדים מלילית ודורשים להשליט דת, צללית של תכלית

מחול בשלולית בקצב קליט של פולחן

זוהי תרמית, לחש הדרקון הגדול, אל תאבד את הצלמית

אחרת תתרסק לאבדון

וכך שב הדרקון אל הבלקון וחזר אל הספר

להיטהר מן הרעלים, חזר כמי שמכפר

וליבו המפרפר מספר להפטר ולעלות מן האפר

מודעות פרסומת