אני מוכנה להישבע שגדלתי מורעבת לאהבה

זה קרה לאחר שאמי התאהבה

מפני עזיבתה גודלתי נטולת גאווה

דבר בי לא גבה

מלבד המחשבה על ההקרבה של אבי

על ההרקבה וההרעבה של לבי

הייתי כאובה ודפוקה במכונת כתיבה

שהניח אבי בחדרי

והייתה לי מחצבה

בלב המריבה בניתי מרכבה

האבדה נגלתה לי כלידה

חדרי היה למעבדה

ליבי חבש קסדת פלדה

ועלה על רפסודת המילים

המתין לי שאחלים ואאבד את הבתולים

שאזכה במעללים

שנות האימים חלפו, דמים נשפכו

מבין רגליי, משפטים מילאו את דפיי

רחמים נשקפו מעיניי

למדתי לא להאשים

מודעות פרסומת