חילוקי דיעות אינם מולידים איבה אלא במי שאינם מכבדים זה את זה.

*

אין צורך להרים את הקול כדי להיות צודק.

*

חכמה מוצנעת עדיפה מחכמה התובעת שיכירו בה.

*

על האמנות להיות נאמנה רק לעצמה.

מודעות פרסומת